Impressum

EDUWORLD POSAO j.d.o.o.
Agencija za posredovanje pri zapošljavanju
Stara Ploščica 61, 43232 Berek – Hrvatska

OIB:   96545740745
MBS: 010104518
MB:    4829824

Agencija evidentirana u Knjigu evidencije
pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju
djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem koja
se vodi u Ministarstvu rada i mirovinskog
sustava pod brojem 26/18

KLASA : 102-02/17-03/27
URBROJ: 524-04-01-01/3-18-2
Trgovački sud Bjelovar

Članovi uprave:
Glavni izvršni direktor (Direktorin): Leonarda Mujezinović
Generalni direktor (Geschäftsführer): Diplom-Kaufmann Timo Roth
HR-Specialist: Diplom-Ingenieur Ankica Roth

Tel. 00385 97 611 6289
E-mail: info@edu-world.eu
Web: www.edu-world.eu